Logo

 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

    O2, N2, Ar, He, C2H2, CO2, SO2, NO, CaC2, Ar-N2, Ar-CO2...

    O2, N2, Ar, He, C2H2, CO2, SO2, NO, CaC2, Ar-N2, Ar-CO2...

   O2, N2, Ar, He, C2H2, CO2, SO2, NO, CaC2, Ar-N2, Ar-CO2...

    O2, N2, Ar, He, C2H2, CO2, SO2, NO, CaC2, Ar-N2, Ar-CO2...

Trang chủ>Tin tức>Quan hệ cổ đông
Tin công ty
Quan hệ cổ đông
Tin tuyển dụng
thanhgas
thanhgas
Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Khí công nghiệp Việt Nam


Văn phòng : Số 731- Đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên -Thành phố Hà Nội
Tel(84)438.273.374 

Fax: (84)438.273.374
 

Nhà máy : Đường TS9- KCN Tiên Sơn - Huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh 
Tel: (84) 2413.734.088/689
Fax:
(84) 241 3.734.106

Email: kinhdoanh@thanhgas.com.vn

 

         

           
                 Bản đồ chỉ dẫn

thanhgas
thanhgas
thanhgas
Nhà máy sản xuất Thanhgas
thanhgas
thanhgas
thanhgas
Hệ thống vận hành sản xuất
thanhgas
thanhgas
thanhgas
Di chuyển nhà máy
thanhgas
thanhgas
thanhgas
Hệ thống nạp sản phẩm
thanhgas
thanhgas
thanhgas
thanhgas
Cập nhật : 08:07 AM | 27/06/2014

 

 

                                Hà Nội, ngày …17.... tháng ...6.... năm 2014

 

 

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

của Công ty CP Khí công nghiệp Việt Nam

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Khí công nghiệp Việt Nam

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khí công nghiệp Việt Nam (ThanhGas) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2014, cụ thể như sau:

 1. Thời gian:          ½ ngày, bắt đầu từ 9h00 thứ năm, ngày 03/7/2014.
 2. Địa điểm:            Nhà máy Công ty CP Khí công nghiệp Việt Nam

Đường TS09 – Khu công nghiệp Tiên Sơn – tỉnh Bắc Ninh

 1. Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần của ThanhGas theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 31/12/2013. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty ThanhGas(Tải về tại đây).
 2. Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

-          Báo cáo tổng kết Kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và phương hướng SXKD năm 2014;

-          Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động và tài chính của ThanhGas năm 2013;

-          Một số vấn đề khác.

 1. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty CP Khí công nghiệp Việt Nam.
 2. Thời gian đăng ký tham dự Đại hội:

-          Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc gửi giấy uỷ quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 25/6/2014 (liên hệ:  ông Ngô Đức Quang - Trưởng Phòng HCTC, ĐT: 0904154218;  Email: hanhchinhtochuc@thanhgas.com.vn).

-          Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng đem theo giấy CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) và giấy uỷ quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Rất mong sự có mặt của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

 

Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

-          Như trên;

-          Lưu VP HĐQT.

Ghi chú: Mọi chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.

CHỦ TỊCH

 

Ts. Mai Đình Hợp 

                                                                                        (Đã ký) 

 

 


Các tin khác
thanhgas
Đối tác
thanhgas
 • gallewatch
 • gallewatch
 • gallewatch
 • gallewatch
 • gallewatch
 • gallewatch
 • gallewatch