Branches

Trụ sở Hà Nội

Địa chỉ: Đường TS09 – KCN Tiên Sơn – Thành phố Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02438273374

Lĩnh vực kinh doanh: Toàn bộ các nhóm hoạt động kinh doanh của công ty.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi nhánh Thanh Hóa

Địa chỉ: KCN  Tây Bắc Ga – TP Thanh Hóa – Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02438273374

Lĩnh vực kinh doanh: Cung cấp khí công nghiệp, khí y tế và các loại thiết bị ngành khí khác.

 

 

 

Chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ: KCN  Hòa Cầm – TP Đà Nẵng

Điện thoại: 02438273374

Lĩnh vực kinh doanh: Cung cấp các loại khí y tế, khí công nghiệp.

 

QUALITY - SAFETY - EFFICIENCY - COMPETITIVE