Nitrogen Cylinder 40 Litres

  • 0

Nitrogen Cylinder 40 Litres

(Tiếng Việt)

  • Để bảo quản tính tươi của thực phẩm đóng gói hay dạng rời (bằng việc làm chậm sự ôi thiu và các dạng tổn thất khác gây ra bởi sự ôxi hóa)
  • Bảo quản thực phẩm không bị oxy hoá

Description

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.


Gửi bình luận

QUALITY - SAFETY - EFFICIENCY - COMPETITIVE