Khí Oxy

 • Chất lượng: 99,5%
 • Quy chuẩn: Như hình
 • Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015

Khí Ni tơ

 • Chất lượng: 99,99%
 • Quy chuẩn: Như hình
 • Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015

Khí Acetylene

 • Chất lượng: 98,5%
 • Quy chuẩn: Như hình

Khí CO2

 • Chất lượng: 99,5%
 • Quy chuẩn: Như hình
 • Tiêu chuẩn khác: Áp suất sử dụng ≥ 135atm

Khí Acetylene

 • Chất lượng: 98,5%
 • Quy chuẩn: Như hình
LOGO