窒素

Ngày cập nhật:17 12, 2018

Đặc tính:(English) Inert Gas, Purity ≥ 99.99%, working pressure ≥ 135 atm

Lĩnh vực ứng dụng:(English) Food & Beverage Industry, Pharmaceutical and so on

Các dòng sản phẩm:Link

窒素

Khí Ni tơ (N2) là một khí đơn chất chiếm tới 78% thành phần của không khí. Ở nồng độ cao có thể gây ngạt thở. Triệu chứng có thể bao gồm mất sự tự chủ/ hôn mê. Nạn nhân có thể không hô hấp đủ. Đưa nạn nhân ra khỏi nơi nguy hiểm và cho thở bằng bình dưỡng khí. Để nạn nhân nằm yên, giữ ấm, gọi bác sĩ, tiến hành hô hấp nhân tạo nếu nạn nhân ngừng thở

品質 - 安全性 - 効率性 - 競争力